Kontaktní čočky

Oční optika Olomouc aplikuje měkké kontaktní čočky převážně od firem Cooper Vision, Ciba Vision, Johnson & Johnson. V nabídce figurují i torické a multifokální kontaktní čočky ke korekci astigmatismu a presbyopie (zhoršené vidění na blízkou a střední vzdálenost).

Ačkoliv to naše současná legislativa umožňuje, neplánujeme volný prodej kontaktních čoček tzv. „přes pult“. Myslíme si, volný prodej kontaktních čoček bez předchozího vyšetření může, a často i vede, k různě závažným zdravotním komplikacím způsobeným nesprávným používáním kontaktních čoček. Mezi nejčastější problémy patří záněty spojivek či rohovky, které v horším případě mohou vést i k trvalé ztrátě zraku.

Pro klienty jiných aplikačních center, kteří potřebují nutně kontaktní čočky (např. při jejich ztrátě či roztržení), jsme samozřejmě ochotni jejich kontaktní čočky objednat, ale pouze v případě, že znají všechny parametry nutné pro objednání a svým podpisem stvrdí, že jsou si vědomi rizik a za nošení kontaktních čoček přebírají plnou odpovědnost.

kontaktní čočky olomouc

Průběh vstupního vyšetření:

  1. Vstupní pohovor (anamnéza, motivace klienta, seznámení s kontaktními čočkami a jejich správným používáním)
  2. Měření zraku a parametrů rohovky zkušeným optometristou za pomoci autorefrakto-keratometru, polarizovaného LCD optotypu a zkušební sady
  3. Vyšetření předního segmentu pomocí štěrbinové lampy
  4. Výběr optimální kontaktní čočky s přihlédnutím k naměřeným parametrům, předpokládané frekvenci nošení, ceny
  5. Aplikace zkušebního páru čoček optometristou
  6. Kontrola usazení, předběžná kontrola zrakové ostrosti
  7. Toleranční test (klient na hodinu odchází s nasazenými čočkami)
  8. Kontrola zrakové ostrosti, reakce oka, usazení kontaktní čočky, subjektivního pohodlí
  9. Zácvik manipulace (bezpečné nasazení, vyjmutí)
  10. Klient si odnáší zkušební pár, případně startovací balení roztoku

Na kontaktní čočky poskytujeme slevu, která se liší podle počtu u nás zakoupených prodejních balení. Cílem je motivovat klienta, aby nestřídal aplikační střediska, docházel pravidelně na kontroly a nosil pouze takové kontaktní čočky, které co možná nejlépe vyhovují jeho individuálním požadavkům a potřebám.