Kontaktní čočky

Kontaktní čočky

V oční optice Beryl aplikujeme měkké kontaktní čočky renomovaných světových firem. V nabídce figurují i torické a multifokální kontaktní čočky ke korekci astigmatismu a presbyopie (zhoršené vidění na blízkou a střední vzdálenost).

Na vstupní vyšetření kontaktních čoček je nutné se objednat. Přijďte, prosím, odpočatí. Únava může zkreslit výsledky měření.

Pokud je Vám méně než 15 let, potřebujeme doporučení Vašeho očního lékaře.

Pokud jste u nás nebyli na měření dioptrií do brýlí, vezměte si s sebou co nejvíce údajů o Vašich brýlích a zdravotním stavu (anamnézy, nálezy, vyšetření). Pokud jste už kontaktní čočky nosili, přineste s sebou typ kontaktních čoček, případně krabičku či blistr.

Nosíte-li kontaktní čočky, nemějte je v očích od rána, po probuzení si kontaktní čočky nenasazujte.


Průběh vstupního vyšetření:

  • Vstupní pohovor (anamnéza, motivace klienta, seznámení s kontaktními čočkami a jejich správným používáním)
  • Měření zraku a parametrů rohovky zkušeným optometristou za pomoci autorefrakto-keratometru, polarizovaného LCD optotypu a zkušební sady
  • Vyšetření předního segmentu pomocí štěrbinové lampy
  • Výběr optimální kontaktní čočky s přihlédnutím k naměřeným parametrům, předpokládané frekvenci nošení, ceny
  • Aplikace zkušebního páru čoček optometristou
  • Kontrola usazení, předběžná kontrola zrakové ostrosti
  • Toleranční test (klient na hodinu odchází s nasazenými čočkami)
  • Kontrola zrakové ostrosti, reakce oka, usazení kontaktní čočky, subjektivního pohodlí
  • Nácvik manipulace (bezpečné nasazení, vyjmutí)
  • Klient si odnáší zkušební pár, případně startovací balení roztoku

Na kontaktní čočky poskytujeme slevu, která se liší podle výrobce a počtu u nás zakoupených prodejních balení. Cílem je motivovat klienta, aby nestřídal aplikační střediska, docházel pravidelně na kontroly a nosil pouze takové kontaktní čočky, které co možná nejlépe vyhovují jeho individuálním požadavkům a potřebám.

Ačkoliv to naše současná legislativa umožňuje, neplánujeme volný prodej kontaktních čoček tzv. „přes pult“. Myslíme si, volný prodej kontaktních čoček bez předchozího vyšetření může, a často i vede, k různě závažným zdravotním komplikacím způsobeným nesprávným používáním kontaktních čoček. Mezi nejčastější problémy patří záněty spojivek či rohovky, které v horším případě mohou vést i k trvalé ztrátě zraku.

Pro klienty jiných aplikačních center, kteří potřebují nutně kontaktní čočky (např. při jejich ztrátě či roztržení), jsme samozřejmě ochotni jejich kontaktní čočky objednat, ale pouze v případě, že znají všechny parametry nutné pro objednání a svým podpisem stvrdí, že jsou si vědomi rizik a za nošení kontaktních čoček přebírají plnou odpovědnost.

V centru Olomouce najdete naše dvě pobočky na adrese Ostružnická 4, 779 00 Olomouc
a Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc.

volejte:

+420 722 964 760
8:00 - 18:00